Gratis Artikel Plaatsen

Het is toegestaan om gratis uw artikel te plaatsen op Mark en Dana Artikelen, uw artikel mag maximaal 2 uitgaande links bevatten.

Wanneer u een nieuw artikel plaatst wordt deze eerst ter controle klaar gezet voor Mark en Dana, nadat wij deze goedgekeurd hebben zal uw artikel te lezen zijn op Mark en Dana Artikelen. Na dat wij het artikel goedgekeurd hebben zullen wij deze link ook via Twitter promoten.

Uw artikel moet minimaal uit 250 woorden bestaan en mag maximaal 1000 woorden zijn.