Mediation echtscheiding en mediator Nijmegen

Mediation echtscheiding en mediator Nijmegen

Mediation echtscheiding

Als je uit elkaar gaat met je partner, dan kan dat via mediation echtscheiding. In dit geval worden er geschillen onderling opgelost. Medition echtscheiding is een soort van bemiddeling, zonder dat er een advocaat aan te pas komt. Bij mediation echtscheiding wordt er overleg gepleegd over geschillen, waarbij een derde helpt om tot een oplossing te komen. Deze derde is een persoon die geen partij trekt. De persoon blijft dus neutraal en probeert te helpen bij de conflicten. Meestal wordt er bij mediation echtscheiding altijd een neutrale plaats aangeduid om te bemiddelen. Dit betekent dus dat mediation echtscheiding niet plaatsvindt bij één van de partners die uit elkaar zijn. Mediation echtscheiding kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er geschillen zijn die te maken hebben met geld of geschillen die te maken hebben met de kinderen. Uiteraard zijn er nog andere zaken mogelijk.

Mediation echtscheiding: voordeliger

Een mediation echtscheiding is voordeliger dan een echtscheiding met een advocaat. De eerste reden daarvoor zijn de kosten. Een echtscheiding waar er een advocaat aan te pas komt, kost veel meer dan een mediation echtscheiding. Ook is het veel leuker en beter voor het gevoel van beide partners die uit elkaar zijn om de scheiding af te handelen via echtscheiding mediation. Dit is omdat de conflicten en de problemen zelf opgelost worden, met behulp van de derde persoon die neutraal blijft. Op die manier is er nooit een verliezer, want er wordt samen een oplossing gezocht en bekomen.

Mediator Nijmegen

Als je een mediator nodig hebt, dan is het altijd nuttig als deze zich op een plaats bevindt dat niet te ver is afgelegen. Als je bijvoorbeeld in Nijmegen of de buurt daar rond woont, dan kan je op zoek gaan naar een mediator Nijmegen. Bij een echtscheiding kan je in dit geval dus behulp doen op een mediator Nijmegen om jou en je ex partner verder te helpen. Ook voor andere zaken kan een mediator Nijmegen dienst doen. Een mediator Nijmegen kan bijvoorbeeld geschillen en conflicten oplossen in een bedrijf, tussen werkgevers en werknemers. Dit is maar één ander voorbeeld dat een mediator Nijmegen kan uitvoeren, maar er bestaan er uiteraard nog. Het is wel mogelijk dat een mediator Nijmegen gespecialiseerd is in één ding, bijvoorbeeld echtscheidingen, en dat het niet mogelijk is om andere conflicten te laten uitvoeren door de mediator Nijmegen. Maar soms kan een mediator Nijmegen gespecialiseerd zijn voor meerdere rubrieken, zoals bijvoorbeeld geschillen in de bedrijfswereld.